Niềm vui của Chudu24

Nguyễn Tuấn Anh 13 - Thg6 - 2016

"Vừa qua tôi cùng những người bạn đã có một chuyến đi rất hài lòng về chất lượng dịch vụ của nhân..."

Xem toàn bộ đánh giá

Được đánh giá nhiều
Đánh giá mới
Điểm đánh giá 5/5
30/03/17
khách hàng Ms Nguyễn Thị Thu Hương
Điểm đánh giá 5/5
30/03/17
khách hàng Mr Lưu Ngọc Liêm
Điểm đánh giá 4/5
30/03/17
khách hàng Trinh Trong Tuyen
Điểm đánh giá 4/5
30/03/17
khách hàng Mr Nguyễn Bá Văn
Điểm đánh giá 2/5
30/03/17
khách hàng Tran Thuy Hang