Niềm vui của Chudu24

Nguyễn Thị Kim Phượng 04 - Thg1 - 2016

"Chudu24 thật tuyệt vời, không có gì để nói,và nhân đây cũng xin cám ơn em Ngọc - Chudu24 nhiều !"

Xem toàn bộ đánh giá

Được đánh giá nhiều
Đánh giá mới
Điểm đánh giá 5/5
27/04/17
khách hàng Ms Mai Thanh Huyền
Điểm đánh giá 4/5
27/04/17
khách hàng Nguyễn Tiến Hướng
Điểm đánh giá 4/5
26/04/17
khách hàng Duong Tuan Binh
Điểm đánh giá 4/5
26/04/17
khách hàng Mr Nguyễn Quốc Hùng
Điểm đánh giá 3/5
26/04/17
khách hàng Chị Nguyễn Phước Khoa Thy