Niềm vui của Chudu24

Chị Nguyễn Thị Tuyết Mai 26 - Thg9 - 2016

"Mình cảm thấy rất hài lòng vì dịch vụ đặt phòng Chudu24."

Xem toàn bộ đánh giá

Được đánh giá nhiều
Đánh giá mới
Điểm đánh giá 5/5
27/04/17
khách hàng Ms Mai Thanh Huyền
Điểm đánh giá 5/5
26/04/17
khách hàng Do Manh Ha
Điểm đánh giá 4/5
27/04/17
khách hàng Nguyễn Tiến Hướng
Điểm đánh giá 4/5
26/04/17
khách hàng Duong Tuan Binh
Điểm đánh giá 3/5
26/04/17
khách hàng Chị Nguyễn Phước Khoa Thy