Niềm vui của Chudu24

Vũ Hồng Hoa 04 - Thg9 - 2015

"Cảm ơn Chudu24 đã để lại ấn tượng rất đẹp đối với gia đình chúng tôi trong kỳ nghỉ vừa qua. Dịch vụ..."

Xem toàn bộ đánh giá

Được đánh giá nhiều
Đánh giá mới
Điểm đánh giá 5/5
27/04/17
khách hàng Ms Mai Thanh Huyền
Điểm đánh giá 4/5
27/04/17
khách hàng Nguyễn Tiến Hướng
Điểm đánh giá 4/5
26/04/17
khách hàng Duong Tuan Binh
Điểm đánh giá 4/5
26/04/17
khách hàng Mr Nguyễn Quốc Hùng
Điểm đánh giá 3/5
26/04/17
khách hàng Chị Nguyễn Phước Khoa Thy