Niềm vui của Chudu24

Ms. Nguyễn Thiện Ngọc Trâm 03 - Thg2 - 2017

"Rất cảm ơn sự giới thiệu và tư vấn tận tình của em Nga để gia đình tôi có một sự lựa chọn thật xứng..."

Xem toàn bộ đánh giá

Được đánh giá nhiều
Đánh giá mới
Điểm đánh giá 5/5
27/04/17
khách hàng Ms Mai Thanh Huyền
Điểm đánh giá 4/5
27/04/17
khách hàng Nguyễn Tiến Hướng
Điểm đánh giá 4/5
26/04/17
khách hàng Mr Nguyễn Quốc Hùng
Điểm đánh giá 4/5
26/04/17
khách hàng Duong Tuan Binh
Điểm đánh giá 4/5
26/04/17
khách hàng Ngo Quang Minh