Niềm vui của Chudu24

Dang Thi Kim Anh 12 - Thg7 - 2016

"Cảm ơn Chudu24. Mình rất hài lòng về dịch vụ các bạn cung cấp. Response và reminder rất đầy đủ và..."

Xem toàn bộ đánh giá

Được đánh giá nhiều
Đánh giá mới
Điểm đánh giá 5/5
27/04/17
khách hàng Ms Mai Thanh Huyền
Điểm đánh giá 4/5
27/04/17
khách hàng Nguyễn Tiến Hướng
Điểm đánh giá 4/5
26/04/17
khách hàng Duong Tuan Binh
Điểm đánh giá 4/5
26/04/17
khách hàng Mr Nguyễn Quốc Hùng
Điểm đánh giá 3/5
26/04/17
khách hàng Chị Nguyễn Phước Khoa Thy

Khách sạn theo thành phố