Niềm vui của Chudu24

Vũ Thị Hải Hà 18 - Thg8 - 2015

"Cảm ơn Chudu24 đã giúp tôi đặt phòng khách sạn. Các bạn nên đặt qua Chudu24 vì mua phòng trực tiếp..."

Xem toàn bộ đánh giá

Được đánh giá nhiều
Đánh giá mới
Điểm đánh giá 5/5
27/04/17
khách hàng Ms Mai Thanh Huyền
Điểm đánh giá 4/5
27/04/17
khách hàng Nguyễn Tiến Hướng
Điểm đánh giá 4/5
26/04/17
khách hàng Mr Nguyễn Quốc Hùng
Điểm đánh giá 4/5
26/04/17
khách hàng Ngo Quang Minh
Điểm đánh giá 2/5
26/04/17
khách hàng Ngo Quang Minh