Niềm vui của Chudu24

Nguyễn Xuân Lộc 13 - Thg8 - 2015

"Dù sao cũng cảm ơn Chudu24 rất nhiệt tình giúp mình đặt phòng."

Xem toàn bộ đánh giá

Được đánh giá nhiều
Đánh giá mới
Điểm đánh giá 5/5
27/04/17
khách hàng Ms Mai Thanh Huyền
Điểm đánh giá 4/5
27/04/17
khách hàng Nguyễn Tiến Hướng
Điểm đánh giá 4/5
26/04/17
khách hàng Mr Nguyễn Quốc Hùng
Điểm đánh giá 4/5
26/04/17
khách hàng Duong Tuan Binh
Điểm đánh giá 3/5
26/04/17
khách hàng Chị Nguyễn Phước Khoa Thy

Khách sạn theo thành phố