Ban lãnh đạo

Ông Trần Minh Phương – Tổng Giám Đốc

Ông Trần Minh Phương là người Đồng Sáng Lập và hiện Tổng Giám Đốc của Chudu24.
Trước khi thành lập Chudu24, ông Phương từng là sáng lập viên của một công ty du lịch trực tuyến. Ông đã điều hành công ty trong thời gian đầu, và thiết kế thành công các một số hệ thống quản lý, trong đó có hệ thống đặt phòng khách sạn, đặt vé máy bay trực tuyến. Ông Trần Minh Phương tốt nghiệp tại Úc.Chị Đặng Phương Dung – Giám Đốc Điều Hành

Chị Đặng Phương Dung là người Đồng Sáng Lập và hiện là Giám Đốc Điều Hành của Chudu24.
Trước khi tham gia vào Chudu24, từ 2005 - 2008, Chị Đặng Phương Dung đã quản lý điều hành nội dung, sản phẩm và giao diện của một vài trang web thương mại điện tử và mạng xã hội khác. Chị tốt nghiệp đại học Hà Nội.