Trang 0 / 14

Alagon Central Hotel & Spa (Khách sạn Hoàng Hải Long cũ) ↔ Dreaming Hill Resort Khách sạn Midtown Huế ↔ Khách sạn Novotel Danang Premier Han River
Du thuyền Âu Cơ Hạ Long ↔ Khách sạn Alba Spa Khách sạn Novotel Hạ Long ↔ Khách Sạn Sài Gòn Đông Hà
Khách sạn Amanda Đà Nẵng ↔ Khách sạn Cap Town Khách sạn Sài Gòn Europe & Spa ↔ Khách sạn Tài Phong Tiến
Khách Sạn Capital Garden Hà Nội ↔ Khách Sạn Duy Tân 2 Khách Sạn Tam Cốc Garden ↔ Khách sạn Vissai Sài Gòn (StarCity cũ)
Khách Sạn Duy Tân Huế ↔ Khách sạn Hà Nội Golden Nha Trang Khách sạn Vỹ Thuyên ↔ Orange Resort Phú Quốc
Khách Sạn Hà Nội Sky ↔ Khách sạn King's Finger Đà Nẵng Orchid Guest House Phú Quốc ↔ The Shells Resort & Spa Phú Quốc
Khách sạn Konklor Kontum ↔ Khách sạn Merry Land Đà Nẵng Thùy Dương Resort ↔ Cuối