Skylight Nha Trang – Thông tin giá vé – Menu

135

GIÁ VÉ

360˚ SKYDECK
9:00 – 14:00 60.000 VND
ROOFTOP BEACH CLUB
KHÁCH QUỐC TẾ KHÁCH VIỆT NAM
16:30 – 20:00 150.000 VNĐ (Bao gồm 1 phần nước nhỏ miễn phí) 130.000 VNĐ (Bao gồm 1 phần nước nhỏ miễn phí)
20:00 – 00:00

(Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Năm)

200.000 VNĐ (Bao gồm 1 phần nước nhỏ miễn phí) 150.000 VNĐ (Bao gồm 1 phần nước nhỏ miễn phí)
20:00 – 00:00

(Thứ Ba, Thứ Sáu, Thứ Bảy, Chủ Nhật)

250.000 VNĐ (Bao gồm 1 phần nước nhỏ miễn phí) 200.000 VNĐ (Bao gồm 1 phần nước nhỏ miễn phí)

 

NHÀ HÀNG CHEF’S CLUB
17:00 – 22:30 Quý khách sẽ trả một khoản chi phí đặt cọc khi đặt bàn, khoản tiền này sẽ được khấu trừ vào hóa đơn.

Menu Rooftop Beach Club (tham khảo) 

Menu chưa bao gồm giá Nhà hàng Chef’s Club