Naman Retreat Đà Nẵng – Nhà hàng tại Cocobay Đà Nẵng

104

THÔNG TIN NHÀ HÀNG – THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG

Nhà hàng (Restaurant) Thời gian hoạt động (Operation Hours) Ngày đóng cửa trong tuần (Weekly closing day) Sức chứa (Capacity)
Cho Xua 6:30 – 22:30 Mon, Tue, Wed, Thu evening 577 seats
Meili 10:00 – 22:30 Wed – whole day 183 seats
Tanuki 11:00 – 22:30 Thu – whole day 58 seats
Nhau Zo 11:00 – 24:00 Tue – whole day 360 seats
Holy Pig 7:00 – 17:30 Sun – whole day 245 seats
Vanessa 6:30 – 22:30 Non 212 seats
Cococita 11:00 – 24:00 Mon – Fri lunch | Mon – whole day 200 seats