FLC Quy Nhơn | Hoạt động thể thao trên biển

202

Hoạt động thể thao trên biển – FLC Quy Nhơn

DỊCH VỤ

ACTIVITY

THỜI GIAN

TIMES

GIÁ (VNĐ)

PRICE (VND)

Mô tô nước 1,100cc (1-2 khách)

Jet Skiing 1,100cc (1-2 guests)

15’

450,000

30’

900,000

1 giờ/hour

1,700,000

Thuyền buồm (2-3 khách)

Catamaran (2-3 guests)

1 giờ/ hour

900,000

3 giờ/ hour

1,800,000

Cano kéo dù bay (1 khách)

Parasailing (1 guest)

10’

700,000

Dù đôi cho 2 khách

Couple Parasailing

10’

1,000,000

Kéo thuyền chuối (3 khách)

Banana boat (3 guests)

15’

700,000

Kéo thuyền chuối (5 khách)

Banana boat (5 guests)

15’

900,000

Ca nô kéo lướt ván (1 khách)

Water Skiing (1 guest)

15’

700,000

Trượt ván nước (1 khách)

Wake Boarding (1 guest)

15’

700,000

Kéo phao bay (1-3 khách)

Inflatable Towable Float (1-3 guests)

15’

700,000

Chèo thuyền Kayak (1 khách)

Kayaking (1 guest)

1 giờ/hour

250,000

Chèo thuyền Kayak (2 khách)

Kayaking (2 guests)

1 giờ/hour

300,000

2 giờ/hour

450,000

Lướt ván đứng (1 khách)

Standup Paddle Board (1 guest)

1 giờ/hour

200,000

Bóng đi trong nước (1 khách)/ Water walking ball (1 guest)

10’

50,000

Dịch vụ trông giữ trẻ (1 trẻ/phòng)/ Baby sitter/1 child/room

1 giờ/hour

200,000

Kính lặn & Ống thở/ Mask & snorkeling rental

8 giờ/hours

100,000

Chân bơi/ A pair of fins rental

8 giờ/hours

100,000

Xe đạp/ Bicycle Rental

8 giờ/hours

200,000

Cần câu cá/ Fishing rod

1 giờ/hour

100,000

Bóng chuyền bãi biển/ Beach Volleyball  

Miễn phí/ Complimentary

Bóng đá bãi biển/ Beach Soccer  

Miễn phí/ Complimentary