Giá vé và giờ tàu chạy tuyến Hà Nội – Lào Cai – Hà Nội

87

GIÁ VÉ VÀ GIỜ TÀU CHẠY TUYẾN HÀ NỘI – LÀO CAI – HÀ NỘI

1/ Bảng giá vé tàu tham khảo

Loại chỗ

Giá vé dao dộng
Ngồi mềm

135.000 vnđ

Ngồi cứng

130.000 vnđ

Ngồi mềm điều hòa

155.000 – 200.000 vnđ

Ngồi cứng điều hòa

140.000 vnđ

Nằm khoang 6

140.000 – 195.000 vnđ

Nằm khoang 6 điều hòa

200.000 – 265.000 vnđ

Nằm khoang 4

235.000 vnđ

Nằm khoang 4 điều hòa

385.000 vnđ

Nằm khoang 2 điều hòa

540.000 vnđ

 

2/ Bảng giờ tàu chạy tham khảo

Giờ tàu chạy Hà Nội – Lào Cai

SP5

SP1 SP3

SP7

Hà Nội

19:40

21:35 22:00

22:30

Lào Cai

4:22

5:30 06:05

7:00

Thời gian tàu chạy

8g42p

7g55p 8g5p

8g30p

Giờ tàu chạy Lào Cai – Hà Nội

SP2

SP4 SP6

SP8

Lào Cai

20:55

21:40 21:30

19:40

Hà Nội

4:32

5:30 6:45

4:20

Thời gian tàu chạy

7g37p

7g50p 9g15p

8g40p

** Lưu ý: Thông tin mang tính chất tham khảo. Bạn cần kiểm tra lại thông tin giá vé và giờ tàu chạy vào thời điểm bạn đặt.