Đến Thái Lan lúc này, du khách lưu ý gì?

Chính phủ Thái Lan đã thông báo thời gian để tang kéo dài 1 năm. Trong vòng 30 ngày kể từ ngày 14-10, tất...

MỚI

HOT

HAY