CNN sẽ phát sóng hai phim quảng cáo hình ảnh Hà Nội trong năm 2017

UBND TP Hà Nội đã phê duyệt 2 phim quảng cáo 30 giây về tuyên truyền quảng bá TPHà Nội trên kênh CNN quốc tế năm 2017.

456

Xem thêm:

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý vừa ký ban hành Quyết định số 1415/QĐ-UBND, phê duyệt 2 phim quảng cáo 30 giây về tuyên truyền quảng bá TP Hà Nội trên kênh CNN quốc tế năm 2017.

Vẻ đẹp Hà Nội mùa hoa gạo (Ảnh: Giang Nam)
Vẻ đẹp Hà Nội mùa hoa gạo (Ảnh: Giang Nam)

Theo đó, hai bộ phim quảng cáo 30 giây về tuyên truyền quảng bá TP Hà Nội trên kênh CNN quốc tế năm 2017 bao gồm: Phim quảng cáo số 1: “Giới thiệu Hà Nội- Trái tim Việt Nam”; Phim quảng cáo số 2: “Hà Nội – Cái nôi di sản”.

UBND TP giao Giám đốc Sở Du lịch chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Ngoại vụ, Sở Văn hóa và Thể thao, các đơn vị liên quan và Mạng tin tức truyền hình cáp CNN thực hiện, tổ chức phát sóng 02 phim quảng cáo 30 giây về tuyên truyền, quảng bá TP Hà Nội trên kênh CNN quốc tế năm 2017.

Trong quá trình thực hiện, nếu có nội dung cần điều chỉnh, bổ sung, Sở Du lịch tổng hợp, kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND TP xem xét, quyết định.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND TP, Giám đốc các Sở: Du lịch, Văn hóa và Thể thao, Thông tin và Truyền thông, Ngoại vụ, Tài chính, Kho bạc Nhà nước Hà Nội, đại diện Mạng tin tức truyền hình cáp CNN, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Trước đó, ngày 22/12, UBND TP.Hà Nội đã ký kết Bản ghi nhớ chương trình hợp tác tuyên truyền, quảng bá với Mạng tin tức truyền hình cáp CNN trong năm 2017 và 2018. Theo chương trình hợp tác chiến lược giai đoạn 2017-2018, CNN sẽ hợp tác với TP.Hà Nội sản xuất 3 phim quảng cáo 30s cùng các phim 60s, phóng sự 3-5 phút, chương trình đặc biệt 30 phút trên truyền hình; các trang giới thiệu riêng về Hà Nội và bài viết trên mạng xã hội Facebook, Twitter cùng các banner quảng cáo./.