Sầm Sơn là thành phố thứ hai của Thanh Hóa

Sáng 19/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua việc thành lập thành phố Sầm Sơn (Thanh Hóa) trên cơ sở thị xã Sầm Sơn và 4 xã lân cận.

579

Thành phố Sầm Sơn có 44,94 km2 diện tích tự nhiên, gần 151.000 dân và 11 đơn vị hành chính gồm: 8 phường Bắc Sơn, Trung Sơn, Trường Sơn, Quảng Tiến, Quảng Cư, Quảng Châu, Quảng Thọ, Quảng Vinh và 3 xã Quảng Minh, Quảng Hùng, Quảng Đại.

Với việc thành lập thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa có 27 đơn vị hành chính cấp huyện (gồm 2 thành phố, 1 thị xã và 24 huyện) và 635 đơn vị hành chính cấp xã (34 phường, 28 thị trấn, 573 xã).

sam-son (2)Việc thành lập thành phố Sầm Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa nhằm đáp ứng quá trình đô thị hóa của thị xã Sầm Sơn, tạo động lực phát triển toàn diện theo định hướng trở thành đô thị du lịch cấp quốc gia. Đây cũng là động lực phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Thanh Hóa, tác động đến phát triển vùng Bắc Trung Bộ và cả nước.

FLC Luxury Resort Samson
FLC Luxury Resort Samson