Vietnam Airlines ưu đãi đặc biệt giảm 50% giá vé cho các hành trình bay nội địa

257

Tưng bừng du lịch hè 2018, Vietnam Airlines đang áp dụng chương trình khuyến mại “Chào hè 2018”, khi đặt vé trong hành trình bay nội địa sẽ được giảm đến 50%, giúp bạn có ngay cơ hội du lịch tuyệt vời cùng với bạn bè và người thân yêu. Không những thế tranh thủ vé máy bay rẻ làm ngay một chuyến du lịch đặt phòng nghỉ dưỡng tận hưởng kì nghỉ hè tuyệt vời.

Khi tham gia chương trình này, bạn có thể tiết kiệm đến 50% chi phí cho những hành trình bay nội địa.

Thời gian đặt vé từ ngày 15/03 – 28/03/2018, thời gian bay phụ thuộc vào từng hành trình bay cụ thể.

Tham khảo bảng vé KM một chiều từ Hà Nội

Từ Đến Giá vé
một chiều
Thời gian bay Loại vé
Hà Nội Chu Lai

299.000VND

01/04/18-31/10/18

Tiết kiệm đặc biệt

Hà Nội Tuy Hòa

399.000VND

01/04/18-31/10/18

Tiết kiệm đặc biệt

Hà Nội Quy Nhơn

499.000VND

01/04/18-24/04/18
01/05/18-24/05/18
11/08/18-29/08/18
03/09/18-31/10/18

Tiết kiệm đặc biệt

Hà Nội Đà Nẵng

399.000VND

01/04/18-24/04/18
01/05/18-24/05/18
11/08/18-29/08/18
03/09/18-31/10/18

Tiết kiệm đặc biệt

Hà Nội Pleiku

499.000VND

01/04/18-31/10/18

Tiết kiệm đặc biệt

Hà Nội Huế

399.000VND

01/04/18-24/04/18
01/05/18-24/05/18
11/08/18-29/08/18
03/09/18-31/10/18

Tiết kiệm đặc biệt

Hà Nội Vinh

599.000VND

01/04/18-31/10/18

Tiết kiệm đặc biệt

Hà Nội Buôn Ma Thuột

599.000VND

01/04/18-31/10/18

Tiết kiệm đặc biệt

Hà Nội Đà Lạt

699.000VND

01/04/18-24/04/18
01/05/18-24/05/18
11/08/18-29/08/18
03/09/18-31/10/18

Tiết kiệm đặc biệt

Hà Nội Tp. Hồ Chí Minh

799.000VND

01/04/18-14/06/18
11/08/18-31/10/18

Tiết kiệm đặc biệt

Hà Nội Nha Trang

799.000VND

01/04/18-24/04/18
01/05/18-24/05/18
11/08/18-29/08/18
03/09/18-31/10/18

Tiết kiệm đặc biệt

Hà Nội Phú Quốc

799.000VND

01/04/18-24/04/18
01/05/18-24/05/18
11/08/18-29/08/18
03/09/18-31/10/18

Tiết kiệm đặc biệt

Hà Nội Cần Thơ

799.000VND

01/04/18-31/10/18

Tiết kiệm đặc biệt

Tham khảo bảng KM một chiều từ Hồ Chí Minh

Từ

Đến

Giá vé
một chiều

Thời gian bay

Loại vé

Tp. Hồ Chí Minh Nha Trang

299.000VND

01/04/18-24/04/18
01/05/18-24/05/18
11/08/18-29/08/18
03/09/18-31/10/18

Tiết kiệm đặc biệt

Tp. Hồ Chí Minh Quy Nhơn

299.000VND

01/04/18-31/10/18

Tiết kiệm đặc biệt

Tp. Hồ Chí Minh Đà Lạt

299.000VND

01/04/18-24/04/18
01/05/18-24/05/18
11/08/18-29/08/18
03/09/18-31/10/18

Tiết kiệm đặc biệt

Tp. Hồ Chí Minh Pleiku

299.000VND

01/04/18-31/10/18

Tiết kiệm đặc biệt

Tp. Hồ Chí Minh Buôn Ma Thuột

299.000VND

01/04/18-31/10/18

Tiết kiệm đặc biệt

Tp. Hồ Chí Minh Phú Quốc

399.000VND

01/04/18-24/04/18
01/05/18-24/05/18
11/08/18-29/08/18
03/09/18-31/10/18

Tiết kiệm đặc biệt

Tp. Hồ Chí Minh Đồng Hới

399.000VND

01/04/18-31/10/18

Tiết kiệm đặc biệt

Tp. Hồ Chí Minh Đà Nẵng

399.000VND

01/04/18-24/04/18
01/05/18-24/05/18
11/08/18-29/08/18
03/09/18-31/10/18

Tiết kiệm đặc biệt

Tp. Hồ Chí Minh Huế

399.000VND

01/04/18-24/04/18
01/05/18-24/05/18
11/08/18-29/08/18
03/09/18-31/10/18

Tiết kiệm đặc biệt

Tp. Hồ Chí Minh Hải Phòng

799.000VND

01/04/18-31/10/18

Tiết kiệm đặc biệt

Tp. Hồ Chí Minh Vinh

799.000VND

01/04/18-31/10/18

Tiết kiệm đặc biệt

Tp. Hồ Chí Minh Thanh Hóa

799.000VND

01/04/18-31/10/18

Tiết kiệm đặc biệt

Tp. Hồ Chí Minh Hà Nội

799.000VND

01/04/18-14/06/18
11/08/16-31/10/18

Tiết kiệm đặc biệt

Tham khảo bảng KM một chiều từ Đà Nẵng

Từ

Đến

Giá vé
một chiều

Thời gian bay

Loại vé

Đà Nẵng Hải Phòng

299.000VND

01/04/18-31/10/18

Tiết kiệm đặc biệt

Đà Nẵng Hà Nội

399.000VND

01/04/18-27/04/18
03/05/18-26/05/18
13/08/18-31/08/18
05/09/18-31/10/18

Tiết kiệm đặc biệt

Đà Nẵng Tp. Hồ Chí Minh

399.000VND

01/04/18-27/04/18
03/05/18-26/05/18
13/08/18-31/08/18
05/09/18-31/10/18

Tiết kiệm đặc biệt

Đà Nẵng Nha Trang

599.000VND

01/04/18-31/10/18

Tiết kiệm đặc biệt

Tham khảo bảng KM một chiều cho hành trình khác

Từ

Đến

Giá vé
một chiều

Thời gian bay

Loại vé

Hải Phòng Đà Nẵng

299.000VND

01/04/18-31/10/18

Tiết kiệm đặc biệt

Đà Lạt Tp. Hồ Chí Minh

299.000VND

01/04/18-27/04/18
03/05/18-26/05/18
13/08/18-31/08/18
05/09/18-31/10/18

Tiết kiệm đặc biệt

Quy Nhơn Tp. Hồ Chí Minh

299.000VND

01/04/18-27/04/18
03/05/18-26/05/18
13/08/18-31/08/18
05/09/18-31/10/18

Tiết kiệm đặc biệt

Pleiku Tp. Hồ Chí Minh

299.000VND

01/04/18-31/10/18

Tiết kiệm đặc biệt

Buôn Mê Thuột Tp. Hồ Chí Minh

299.000VND

01/04/18-31/10/18

Tiết kiệm đặc biệt

Phú Quốc Tp. Hồ Chí Minh

399.000VND

01/04/18-27/04/18
03/05/18-26/05/18
13/08/18-31/08/18
05/09/18-31/10/18

Tiết kiệm đặc biệt

Nha Trang Tp. Hồ Chí Minh

299.000VND

01/04/18-27/04/18
03/05/18-26/05/18
13/08/18-31/08/18
05/09/18-31/10/18

Tiết kiệm đặc biệt

Chu Lai Hà Nội

299.000VND

01/04/18-31/10/18

Tiết kiệm đặc biệt

Đồng Hới Tp. Hồ Chí Minh

399.000VND

01/04/18-31/10/18

Tiết kiệm đặc biệt

Tuy Hòa Hà Nội

399.000VND

01/04/18-31/10/18

Tiết kiệm đặc biệt

Huế Tp. Hồ Chí Minh

399.000VND

01/04/18-27/04/18
03/05/18-26/05/18
13/08/18-31/08/18
05/09/18-31/10/18

Tiết kiệm đặc biệt

Quy Nhơn Hà Nội

499.000VND

01/04/18-27/04/18
03/05/18-26/05/18
13/08/18-31/08/18
05/09/18-31/10/18

Tiết kiệm đặc biệt

Pleiku Hà Nội

499.000VND

01/04/18-31/10/18

Tiết kiệm đặc biệt

Nha Trang Đà Nẵng

599.000VND

01/04/18-31/10/18

Tiết kiệm đặc biệt

Vinh Hà Nội

599.000VND

01/04/18-31/10/18

Tiết kiệm đặc biệt

Huế Hà Nội

399.000VND

01/04/18-27/04/18
03/05/18-26/05/18
13/08/18-31/08/18
05/09/18-31/10/18

Tiết kiệm đặc biệt

Buôn Ma Thuột Hà Nội

599.000VND

01/04/18-31/10/18

Tiết kiệm đặc biệt

Đà Lạt Hà Nội

699.000VND

01/04/18-27/04/18
03/05/18-26/05/18
13/08/18-31/08/18
05/09/18-31/10/18

Tiết kiệm đặc biệt

Hải Phòng Tp. Hồ Chí Minh

799.000VND

01/04/18-31/10/18

Tiết kiệm đặc biệt

Vinh Tp. Hồ Chí Minh

799.000VND

01/04/18-31/10/18

Tiết kiệm đặc biệt

Thanh Hóa Tp. Hồ Chí Minh

799.000VND

01/04/18-31/10/18

Tiết kiệm đặc biệt

Nha Trang Hà Nội

799.000VND

01/04/18-27/04/18
03/05/18-26/05/18
13/08/18-31/08/18
05/09/18-31/10/18

Tiết kiệm đặc biệt

Phú Quốc Hà Nội

799.000VND

01/04/18-27/04/18
03/05/18-26/05/18
13/08/18-31/08/18
05/09/18-31/10/18

Tiết kiệm đặc biệt

Cần Thơ Hà Nội

799.000VND

01/04/18-31/10/18

Tiết kiệm đặc biệt

Lưu ý:

– Thời gian đặt vé: Từ ngày 15/03 – 28/03/2018.
– Thời gian bay: Tùy thuộc vào từng hành trình bay cụ thể.
– Giá chưa bao gồm thuế, phí.
– Tùy thuộc vào tình trạng chỗ, các mức giá cao hơn có thể được áp dụng.
– Tham khảo các loại giá và điều kiện áp dụng.

Những món ngon nhất định phải thử khi đến Đà Nẵng du lịch hè

Đà Nẵng không chỉ thu hút các du khách bởi những danh lam thắng cảnh mà còn khiến cho người ta nhớ mãi những món ăn ngon nổi tiếng.

Bánh kẹp
Bánh kẹp được liệt vào danh sách những món ăn đường phố ở Đà Nẵng được yêu thích nhất. Bánh kẹp là những tấm bánh tráng kết hợp cùng với trứng, bò khô, pa tê… lúc chiên hoặc nướng lên sẽ có mùi thơm hấp dẫn. Bánh không chỉ ngon mà giá cả cũng rất phải chăng, du lịch hè có đi Đà Nẵng đừng quên thử món bánh hấp dẫn này nhé.

Bún mắm nêm
Đây cũng là một trong những món ăn bạn nên thưởng thức khi đặt vé máy bay đi Đà Nẵng. Tô bún Đà Nẵng rất đặc biệt bởi thứ mắm nêm mặn làm từ cá biển, những miếng thịt heo quay giòn rụm, vị thanh mát của rau và cay nồng của ớt. Ngoài ra còn có cả nem chua, thịt ba chỉ luộc, tai heo, mít non và chả bò rất hấp dẫn.
Du lịch hè Đà Nẵng còn rất nhiều món ăn hấp dẫn đang chờ bạn khám phá như cơm gà, mì quảng, ốc, nem lụi, bánh xèo, bánh ướt, ốc các loại đang chờ bạn thưởng thức.

Một số bài viết du lịch hè tham khảo:

Lên lịch cho chuyến du lịch hè ngay hôm nay và đừng quên liên hệ hotline 1900 5454 40 để được hỗ trợ đặt phòng cũng như vé máy bay tốt nhất.