Các loại visa Hàn Quốc dành cho du khách Việt Nam và thời hạn tối đa

52

Du khách Việt Nam cần xin visa để nhập cảnh vào Hàn Quốc. Hiện nay, có nhiều loại visa Hàn Quốc khác nhau dành cho du khách Việt Nam, mỗi loại có mục đích sử dụng và thời hạn lưu trú tối đa khác nhau. Dưới đây là một số loại visa phổ biến:

Các loại visa Hàn Quốc dành cho du khách Việt Nam 1
ST

1/ Visa du lịch (C-3):

  • Mục đích sử dụng: Du lịch, tham quan, thăm thân nhân, công tác ngắn hạn, tham dự hội nghị, sự kiện.
  • Thời hạn lưu trú tối đa:
   • Visa nhập cảnh 1 lần (Single Entry Visa): 15 ngày.
   • Visa nhập cảnh nhiều lần (Multiple Entry Visa):
    • Loại 5 năm: 30 ngày mỗi lần nhập cảnh.
    • Loại 10 năm: 90 ngày mỗi lần nhập cảnh.
   • Visa Đại đô thị (C-3-9): 30 ngày mỗi lần nhập cảnh, tối đa 5 năm (áp dụng cho du khách có hộ khẩu TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng và một số tỉnh lân cận).
 • Lưu ý:
  • Visa du lịch không cho phép du khách làm việc tại Hàn Quốc.
  • Du khách cần có giấy tờ chứng minh khả năng tài chính và nơi lưu trú tại Hàn Quốc khi xin visa du lịch.

2/ Visa công tác (D-2):

 • Mục đích sử dụng: Công tác ngắn hạn, tham dự hội nghị, hội thảo, đào tạo, nghiên cứu.
 • Thời hạn lưu trú tối đa: Tùy theo thời gian công tác được ghi trên Lời mời công tác.
 • Lưu ý:
  • Visa công tác được cấp cho du khách có Lời mời công tác từ công ty, tổ chức Hàn Quốc.
  • Du khách cần có giấy tờ chứng minh khả năng tài chính và nơi lưu trú tại Hàn Quốc khi xin visa công tác.

3/ Visa thăm thân (D-6):

 • Mục đích sử dụng: Thăm thân nhân đang sinh sống tại Hàn Quốc.
 • Thời hạn lưu trú tối đa: Tùy theo thời hạn cho phép của cơ quan xuất nhập cảnh Hàn Quốc.
 • Lưu ý:
  • Visa thăm thân được cấp cho du khách có Giấy mời thăm thân từ thân nhân tại Hàn Quốc.
  • Du khách cần có giấy tờ chứng minh khả năng tài chính và nơi lưu trú tại Hàn Quốc khi xin visa thăm thân.

4/ Visa lao động (E-1, E-2):

 • Mục đích sử dụng: Làm việc tại Hàn Quốc theo hợp đồng lao động.
 • Thời hạn lưu trú tối đa: Tùy theo thời hạn hợp đồng lao động.
 • Lưu ý:
  • Visa lao động được cấp cho du khách có Hợp đồng lao động từ công ty Hàn Quốc.
  • Du khách cần có giấy tờ chứng minh sức khỏe và trình độ chuyên môn khi xin visa lao động.

Ngoài ra, còn có một số loại visa Hàn Quốc khác như: Visa thương mại, visa học tập, visa quá cảnh, v.v.

ST

Thời hạn tối đa của visa Hàn Quốc có thể thay đổi tùy theo từng trường hợp cụ thể. Du khách nên tham khảo thông tin chi tiết trên website của Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Hàn Quốc tại Việt Nam để biết chính xác thời hạn tối đa của từng loại visa.

Dưới đây là một số nguồn thông tin hữu ích cho du khách Việt Nam khi xin visa Hàn Quốc:

Xem thêm: Danh sách Khách sạn Seoul – Khách sạn Busan – Khách sạn Jeju