Quy chế thành viên

Điều khoản và điều kiện
Các quy định sau đây được lập ra để bảo vệ quyền lợi của khách hàng tham gia chương trình Thành Viên Chudu24. Sự tham gia của khách hàng trong chương trình sẽ được điều chỉnh bởi các quy định này và đó là trách nhiệm của khách hàng để đọc và hiểu nội dung này. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với Bộ phận Dịch vụ khách hàng của Chudu24 hoặc truy cập vào website chudu24.com. Thông qua việc tham gia chương trình Thành Viên Chudu24 hay sử dụng bất kỳ khía cạnh nào của chương trình, khách hàng đồng ý bị ràng buộc bởi các nguyên tắc này.

Điều kiện chung
1. Tham gia vào chương trình Thành Viên Chudu24 đồng nghĩa với việc bắt buộc áp dụng mọi điều khoản, điều kiện, quy tắc, quy định, chính sách và các thủ tục mà Chudu24 có thể, theo quyết định của mình, thay đổi theo thời gian. Chudu24 là bên có quyền duy nhất áp dụng các quy định của chương trình. Bất kỳ việc không tuân theo nội quy, quy định chương trình hay bất kỳ hành vi gây thiệt hại đến lợi ích của Chudu24 hoặc hiểu sai thông tin từ Chudu24 hoặc bất cứ ai khác có hành động tiêu cực thay mặt của thành viên, có thể dẫn đến kết quả là chấm dứt quyền lợi thành viên hủy bỏ các điểm thưởng đã tích lũy.
2. Mỗi thành viên phải chịu trách nhiệm trong việc nắm các quy định của chương trình và số điểm thưởng trong tài khoản của mình. Chudu24 sẽ cố gắng tư vấn cho thành viên các vấn đề quan tâm khác nhau thông qua các phương tiện thích hợp, chẳng hạn như gửi email bản tóm tắt tài khoản và trang web của mình, nhưng Chudu24 không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thất bại nào trong việc truy cập thông tin. 
3. Chudu24 có quyền chấm dứt chương trình, thay đổi toàn bộ hoặc một phần các quy tắc, quy định, quyền lợi, điều kiện chương trình dành cho các cấp tham gia hoặc phần thưởng bất cứ lúc nào, thông báo hoặc không có thông báo, cho dù những thay đổi này có thể ảnh hưởng đến giá trị của tổng số điểm thưởng đã tích lũy. Ngoài ra, Chudu24 có thể, thu hồi, giới hạn, sửa đổi hoặc hủy bỏ quyền của bất kỳ chương trình khuyến mãi đặc biệt nào dành cho thành viên cũng như tăng mức điểm đáp ứng điều kiện cho việc đặt dịch vụ cũng như sửa đổi, điều chỉnh việc chuyển điểm thưởng và các quyền lợi, thêm một số lượng không giới hạn các ngày không áp dụng trả thưởng.
4. Chudu24 có quyền để kiểm tra bất kỳ và tất cả các tài khoản Thành Viên Chudu24 tại bất kỳ thời điểm nào phù hợp với các quy định của chương trình, mà không cần thông báo cho các thành viên chương trình.
5. Chudu24 có quyền nhưng không bắt buộc thông báo và phối hợp với các cơ quan chức năng hoặc đối tác về các trường hợp có hành vi gian lận trong tài khoản của thành viên bao gồm cả việc kiểm tra và kiểm soát các tài khoản của thành viên.
6. Việc tích lũy điểm thưởng và trả thưởng tùy thuộc vào quy định cụ thể của chương trình được ban hành bởi Chudu24. Mỗi thành viên chịu trách nhiệm cho việc đọc những tài liệu để hiểu quyền của mình và trách nhiệm thuộc chương trình.
7. Điểm thưởng đã tích lũy không được coi là tài sản của thành viên và không có giá trị ngoài chương trình. Điểm thưởng có thể bị Chudu24 thu hồi lại bất cứ lúc nào như đã đề cập ở trên. Điểm thưởng không thể chuyển đổi ra tiền mặt, ủy thác, mua bán hay chuyển nhượng.
8. Mọi nỗ lực của bất kỳ bên nào (bao gồm nhưng không giới hạn cá nhân hay tổ chức) để phá hoại hoạt động hợp pháp của chương trình có thể là một hành vi vi phạm pháp luật hình sự và dân sự và đối với các hành động như vậy, Chudu24 có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại từ bên đó đến mức tối đa được phép theo quy định của pháp luật. Việc Chudu24 không thực thi bất kỳ điều khoản và điều kiện trong đây sẽ không được coi là sự từ chối các điều khoản và điều kiện đó. 
9. Tất cả câu hỏi hoặc các tranh chấp liên quan đến điều kiện tham gia của khách hàng đối với chương trình, việc tích lũy, sử dụng, hoặc chuyển đổi điểm thưởng hoặc tuân thủ của một thành viên sẽ được giải quyết bởi Chudu24.
10. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các điều khoản và điều kiện được tìm thấy là không phù hợp hoặc không thể thực hiện được bởi một tòa án có thẩm quyền, điều khoản đó sẽ được tách ra khỏi phần còn lại của các điều khoản, điều kiện và sẽ vẫn có hiệu lực. 

Điều lệ thành viên
1. Tất cả các khách hàng có quyền công dân (tài khoản cá nhân), tư cách pháp nhân hợp lệ (tài khoản danh nghiệp) đều có thể đăng ký tham gia chương trình Thành Viên Chudu24.
2. Tài khoản thành viên chỉ được xác định là hợp lệ và được hưởng những chính sách của chương trình thành viên khi đã cung cấp đầy đủ thông tin: Số chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân đối với tài khoản cá nhân và mã số thuế, tên doanh nghiệp đối với tài khoản doanh nghiệp.
3. Quý khách hàng có thể truy cập vào website chudu24.com và làm theo hướng dẫn để tiến hành đăng ký tham gia chương trình Thành Viên Chudu24.
4. Khi có sự thay đổi các thông tin đã cung cấp ở lần đăng ký đầu tiên, thành viên có thể tự thay đổi các thông tin trong hồ sơ trên website chudu24.com hoặc thông báo đến Chudu24 trong thời gian sớm nhất. Chudu24 không chịu trách nhiệm nếu có sự mất mát thông tin và điểm thưởng… do sự chậm trễ trong việc thông báo gây ra.
5. Chỉ được sử dụng 01 tài khoản thành viên để tích luỹ điểm thưởng cho mỗi đơn đặt phòng.

Chính sách điểm thưởng
1. Mức tích luỹ điểm cho thành viên tùy theo chính sách từng thời điểm của Chudu24.
2. Điểm thưởng không được phép thừa kế, không có giá trị quy đổi thành tiền mặt và không được chuyển nhượng.
3. Việc mua bán hoặc trao đổi bất kỳ điểm thưởng, giải thưởng hoặc lợi ích khác bởi Chudu24 đều bị nghiêm cấm. Bất kỳ điểm thưởng, giải thưởng hoặc lợi ích chuyển giao, rao bán vi phạm các quy định của chương trình đều có thể bị tịch thu hoặc hủy bỏ.
4. Điểm thưởng của thành viên tích luỹ được khi đặt dịch vụ với Chudu24 hoặc từ các chương trình ưu đãi của đối tác Chudu24, chương trình khuyến mại của Chudu24. Điểm thưởng của thành viên sẽ được khấu trừ sau mỗi lần thành viên quy đổi số điểm tương ứng để đặt dịch vụ.
5. Sau khi giao dịch thành công, điểm thưởng sẽ được tự động cập nhật vào tài khoản của thành viên dưới dạng “Chờ kích hoạt” và sẽ được chuyển sang “Khả dụng” trong vòng 10 ngày sau khi trả phòng thành công. Điểm thưởng có thời hạn 12 tháng kể từ ngày được cộng vào tài khoản thành viên.
6. Điểm thưởng quy đổi khi đặt phòng không hoàn phí sẽ không được hoàn trả trong trường hợp hủy đặt phòng.
7. Mỗi đơn đặt phòng chỉ được sử dụng điểm thưởng đã tích lũy được từ một tài khoản để khấu trừ.
8. Chudu24 bảo lưu quyền thực hiện các điểm thưởng và khuyến mãi có chọn lọc có sẵn cho một số thành viên bất cứ lúc nào, dựa trên lịch sử đặt phòng và hoạt động đặt phòng, vị trí địa lý, tham gia chương trình hoặc các yếu tố khác được xác định theo quyết định duy nhất của Chudu24. 
9. Số lượng điểm thưởng cần thiết để quy đổi cho mỗi chương trình, mỗi dịch vụ sẽ được Chudu24 quy định và cấp cho các thành viên. Chudu24 sẽ quy định quy trình đổi điểm thưởng, nhưng việc quy đổi này trên cơ bản có nghĩa là việc trao đổi điểm thưởng trong tài khoản của một thành viên để lấy một phần ưu đãi cụ thể.